گزارش تصویری

بيشتر

سه‌شنبه1401/12/23

13:56:5

451

همایش فرماندهان بسیج ادارات استان البرز به میزبانی پایگاه بسیج شهید صفاریان سازمان ملی استاندارد ایران سه شنبه 23 اسفندماه 1401

تصاویر