گزارش تصویری

بازدید رییس سازمان ملی استاندارد ایران از سه نمایشگاه در حال برگزاری در نمایشگاه های بین المللی تهران/ سه شنبه 22 آذرماه 1401

بازدید رییس سازمان ملی استاندارد ایران از سه نمایشگاه در حال برگزاری در نمایشگاه های بین المللی تهران/ سه شنبه 22 آذرماه 1401

بازدید رییس سازمان ملی استاندارد ایران از دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ،هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی و بیست وسومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

سه‌شنبه22آذر1401

بازدید رییس سازمان ملی استاندارد ایران از دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ،هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی و بیست وسومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

12345678910...>>>