گزارش تصویری

بيشتر

سه‌شنبه1401/11/4

15:35:1

660

آیین استقبال و وداع با شهید گمنام در سازمان ملی استاندارد ایران با حضور مدیران و کارکنان این سازمان /سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

ن

تصاویر