گزارش تصویری

بيشتر

سه‌شنبه1401/9/29

16:30:4

395

دیدار و گفتگوی رییس اداره سرمایه انسانی، ستاد کل نیروهای مسلح با امریه های سازمان ملی استاندارد ایران/ 29 آذر

تصاویر