گزارش تصویری

بيشتر

دوشنبه1401/5/10

15:50:3

536

حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران در آیین افتتاح پروژه ملی چمبر الکترومغناطیس خودروی سواری تا مافوق سنگین در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک - دوشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱

تصاویر