اخبار استان ها

بيشتر

پنجشنبه1401/11/13

15:14:3

93

اداره کل استاندارد استان مرکزی خبر داد:

استانداردسازی مصرف انرژی واحدهای مرغداری اجرایی میشود

اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی در واحدهای مرغداری اجباریست.
محمود نصرالهی، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان مرکزی ضمن حضور در سازمان جهاد کشاورزی، با حمیدرضا اخوان، معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان دیدار و گفت وگو کرد.
وی در این جلسه که با حضور رئیس اداره اجرای استاندارد و کارشناس حوزه انرژی اداره کل برگزار گردید، موارد لازم در خصوص روند اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید واحدهای مرغداری به شماره استاندارد ۱۹۵۸۲ را ابلاغ کرد.
در انتها مقرر گردید هماهنگی های لازم در راستای اطلاع رسانی به واحدهای مرغداری به منظور ثبت نام در سامانه انرژی و طی مراحل اخذ گواهی انطباق معیار مصرف انرژی توسط سازمان جهاد کشاورزی صورت پذیرد.