اخبار استان ها

بيشتر

پنجشنبه1401/11/13

09:41:5

61

سرپرست اداره کل استاندارد عنوان کرد

تدوین استاندارد های به روز و کارآمد سند عملیاتی و راهبردی توسعه کشور هستند

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی، دکتر موسی پور سرپرست اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی در دیدار با دکتر مختاریان، رییس دانشگاه صنعتی ارومیه که در محل این اداره کل برگزار شد، با اشاره به اینکه تدوین استاندارد های ملی به عنوان سند راهبردی و برنامه عملیاتی برای توسعه استان و کشور در تمامی حوزه ها محسوب می شود، عنوان کردند: تمامی ظرفیت های علمی دانشگاه برای مشارکت در تدوین استاندارد های به روز و مورد نیاز کنونی کشور باید در محوریت برنامه علمی دانشگاه ها قرار داشته باشد.
دکتر موسی پور عنوان کرد: ظرفیت و توان علمی و فنی دانشگاه ها باید در مسیر شکوفایی و راهیابی محصولات تولیدی کشور به بازار های جهانی، بویژه کشورهای همسایه به کار گرفته شود و تدوین استاندارد ها و پژوهش های انجام شده باید شکل عملیاتی داشته و به یاری تولید کنندگان، صنعتگران، تجار و بازرگانان بشتابد.
سرپرست اداره کل استاندارد استان استفاده قانونی از ظرفیت آزمایشگاهی دانشگاه های استان را یکی از برنامه های این اداره کل بیان کردند.
در این دیدار دکتر مختاریان، رییس دانشگاه صنعتی ارومیه با ابراز خرسندی از انتصاب دکتر موسی پور به عنوان سرپرست اداره کل استاندارد استان به عنوان یک چهره دانشگاهی از تعامل و همکاری نزدیک با مجموعه استاندارد استان خبر داد و افزود: ظرفيت علمي و توان آزمایشگاهی دانشگاه فرصتي مهم براي تحقق اهداف در حوزه استاندارد است و این مهم با همکاری و تعامل دو طرف به صورت مستمر حاصل خواهد شد.