social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اخبار استان ها

بيشتر

پنجشنبه1401/11/13

08:59:3

80

جمع آوری وسایل بازی غیر استاندارد از پارک های خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی وسایل بازی غیر استاندارد برای حفاظت از سلامتی مصرف کنندگان، از پارک ها و بوستانهای خراسان جنوبی جمع آوری میشود .
 در همین راستا و با هدف تامین  امنیت جانی کودکان در پارک ها، اداره کل استاندارد استان با همکاری شهرداری نظارت لازم و ویژه از وسایل بازی پارک ها را در دستور کار جدی خود قرار داده است و تاکنون اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده است. در بازرسی هایی که از بوستانها و پارک های بازی صورت میگیرد اگر وسایلی با استاندارد مربوطه تطابق نداشته باشند از محیط پارک ها و بوستانها جمع آوری می شوند
طی  گشت مشترکی که در حال انجام است یک عدد تاب کجاوه ای که به تازگی نصب شده بود و یک دستگاه بازی تکان دهنده نا ایمن پس از احراز عدم انطباق در همان روز بازدید با هماهنگی صورت پذیرفته ، نسبت به جمع آوری آنها اقدام شد.
این بازرسی ها و نظارت ها در راستای حفاظت از سلامتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان این وسایل صورت می پذیرد.