دسترسی سریع

فهرست خدمات سازمان ملی استاندارد ایران
ردیف عنوان خدمت (شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت‌ها عنوان حوزه ارائه کننده خدمت شناسه زیر خدمت
1 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین‌المللی (10031455000)
 1. تدوین استانداردهای ملی
تدوین استانداردهای ملی 10031455100
 1. مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی (CODEX, IEC, ISO, OIML)
طالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی 10031455101
2 تائید صلاحیت شرکت‌ها و کارشناسان استاندارد (13011456000)
 1. تائید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار استاندارد
مرکز ملی تائید صلاحیت ایران 13011456100
 1. تائید صلاحیت شرکت‌های بازرسی استاندارد
                 " 13011456101
 1. تائید صلاحیت شرکت‌های گواهی دهنده استاندارد
                 " 13011456102
 1. تائید صلاحیت شرکت‌های آموزشی همکار در حوزه استاندارد
آموزش و ترویج استاندارد 13011456103
 1. تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد
" 13011456104
 1. تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
نظارت براجرای استاندارد 13011456105
 1. تائید صلاحیت شرکت‌های ارائه‌کننده سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی
مرکز ملی تائید صلاحیت ایران 13011456106
 1. تائید صلاحیت شرکت‌های ارائه‌کننده سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی (HAASP)
مرکز ملی تائید صلاحیت ایران 13011456107
 1. تائید صلاحیت شرکت‌های ارائه‌کننده سیستم‌های مدیریت انرژی
مرکز ملی تائید صلاحیت ایران 13011456108
3 نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا (10031457000)
 1. صدور و تمدید پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
نظارت براجرای استاندارد 10031457100
 1. تعلیق پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
                 " 10031457102
 1. نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
                 " 10031457103
 1. نظارت بر ایمنی آسانسور
اجرای استاندارد صنایع فلزی 10031457104
 1. نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی‌ها
ارزیابی کیفیت کالا و خدمات 10031457105
 1. نظارت بر کیفیت دیگ‌های بخار
 نظارت بر استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست 10031457106
 1. نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG
                 " 10031457107
 1. نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی
                 " 10031457108
 1. نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه
ارزیابی کیفیت کالا و خدمات 10031457109
 1. نظارت بر کیفیت خودرو و نیرومحرکه
اجرای استاندارد صنایع فلزی 10031457110
 1. صدور گواهینامه‌های اظهاریه انطباق با استاندارد
نظارت براجرای استاندارد 10031457111
 1. صدور پروانه‌های کاربرد نشان حلال
دنظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال 10031457112
4 ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی (13011458000)
 1. صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی)
ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13011458100
 1. تعیین ماهیت کالاهای وارده / صادره اظهارشده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره)
                 " 13011458101
 1. صدور کد استاندارد فرآورده‌های نفتی
                 " 13011458102
 1. صدور تأییدیه‌های نوعی استاندارد (خودرو، موتورسیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی)
اجرای استاندارد صنایع فلزی 13011458103
 1. صدور گواهی ثبت کالا، برند و صادرکننده برتر
دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
13011458104
5 ارزیابی وسایل توزین در مراکز عمومی (10031459000)
 1. نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده‌ای)
 مرکز اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها 10031459100
 1. علامت‌گذاری وسایل توزین و سنجش
                 " 10031459101
 1. ارائه گواهی اندازه‌شناسی نازل‌های جایگاه‌های عرضه سوخت مایع
                 " 10031459102
 1. نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک)
                 " 10031459103
 1. صدور گواهی‌نامه کالیبراسیون
                 " 10031459104
 1. نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول
                 " 10031459105
6 ترویج و فرهنگ‌سازی استاندارد (10031940000) روابط عمومی و ارتباطات بین الملل 10031940000
7 آموزش استانداردسازی (18051941000)
 1. آموزش استانداردسازی برون‌سازمانی
آموزش و ترویج استاندارد 18051941100
 1. آموزش کارشناسان استاندارد
                 " 18051941101
 1. آموزش مسئولین کنترل کیفیت
                 " 18051941102