آرشیو صدا

بيشتر

پنجشنبه1400/7/22

08:26:2

1308

مصاحبه رادیویی رییس سازمان ملی استاندارد ایران 

#بشنوید
برنامه گفت و گوی اقتصادی
 📻رادیو گفت و گو 
T.me/standard_news
Instagram.com/IranStandards