آرشیو فیلم

بيشتر

يكشنبه1401/10/25

09:35:1

377

درس هایی از قرآن با موضوع استاندارد در آیات و روایات و با حضور مدیران و کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران /شبکه یک سیما_۲۲ دی ماه ۱۴۰۱