social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

چهارشنبه1402/3/17

06:35:2

517

یک واحد تولید کننده لوله pvc در البرز پلمب شد

روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز از پلمب یک واحد تولیدی لوله  فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز، در بازدید و بازرسی انجام شده توسط بازرسان استاندارد، یک واحد تولید کننده لوله pvc در شهرستان کرج بعلت تولید بدون پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری به مراجع قضایی جهت رسیدگی به تخلف ارجاع و با دستور دادیار پرونده ، خط واحد تولیدی پلمب شد.
بر اساس این گزارش واحدهای تولیدی که به تذکر و اخطارهای کتبی این اداره کل بی اعتنا بوده و اقدام موثری جهت دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد انجام ندهند مطابق ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به مراجع قضایی معرفی می شوند.