social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

شنبه1401/11/8

20:39:4

1967

سازمان ملی استاندارد ایران در ترویج فرهنگ اقامه نماز شایسته تقدیر شد

بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز، امروز با قرائت پیام مقام معظم رهبری و سخنرانی رئیس جمهور در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شد.
ستاد اقامه نماز در بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، از رییس‌ سازمان ملی استاندارد ایران برای همکاری در امر اقامه نماز و اجرای هدفمند برنامه‌های سازمان از نظر اجرای مطلوب برنامه های مصوب سنواتی، تقدیر به عمل آورد.
 در این دوره، عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی در زمینه ترویج فرهنگ اقامه نماز در طول سال‌های  ۱۳۹۹ و  ۱۴۰۰ مورد ارزیابی قرار گرفت که عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۳۹۹ از حیث اجرای برنامه‌های مصوب «شایسته تقدیر» ارزیابی شد.
به همین منظور، لوح تقدیری از سوی ستاد اقامه نماز به دکتر مهدی اسلام پناه، رییس‌ سازمان ملی استاندارد ایران اهدا شد.
نسخه قابل چاپ