رویدادهای مهم

بيشتر

شنبه1401/11/1

22:23:0

370

به مناسبت روز ملی هوای پاک؛ رییس سازمان ملی استاندارد به شورای شهر تهران می رود

 رییس سازمان ملی استاندارد برای ارائه گزارش عملکرد به مناسبت روز ملی هوای پاک در صحن شورا شهر تهران حضور می یابد.
به گزارش دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی، همزمان با برگزاری یکصـد و بیست و سومین جلسه از ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران در روز یک شنبه دوم بهمن ماه ۱۴۰۱، دکتر مهدی اسلام پناه رییس سازمان ملی استاندارد ایران به محل برگزاری این جلسه در شورای شهر تهران می رود.
 مقرر است، تا به مناسبت روز ملی هوای پاک، مجموعه ملی استاندارد ایران در خصوص عملکرد این سازمان گزارشی از اقدامات خود قرائت کرده و برنامه آتی خود را درباره این موضوع مهم اعلام کند.