رویدادهای مهم

بيشتر

شنبه1401/11/1

14:50:2

742

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی: برخی از خودروها به دلیل نداشتن کیفیت از چرخه تولید حذف شده است

*  رئیس‌جمهور در جلسه با نمایندگان اقشار استان یزد:انباشت خودرو در پارکینگ‌ خودروسازان از بین رفته‌ و تولید-عرضه تقریبا به توازن رسیده

برخی از خودروها را به دلیل نداشتن کیفیت از چرخه تولید حذف و خودروهای جدید جایگزین شده‌است.