رویدادهای مهم

بيشتر

پنجشنبه1401/6/31

19:59:0

213

انتقال تجربیات برگزاری جایزه ملی کیفیت جهان اسلام به استاندارد عربستان سعودی 

دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در دیدار با الکسابی رئیس سازمان استاندارد عربستان سعودی با تشريح ساختار عالی و مسئولیت های قانونی سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه های استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت، اندازه شناسی، به ظرفیت‌ها و توان پژوهشي پژوهشگاه استاندارد اشاره کرد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از این سازمان به عنوان مرجع رسمی اعطای نشان حلال در کشور یاد کرد و گفت: معاونان و کارشناسان این سازمان در جلسات کمیته های فنی موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی(اسمیک) مشارکت حداکثری دارند. 

دکتر اسلام پناه، در ادامه به تشریح مدل نوین جایزه ملی کیفیت ایران  به عنوان  مدل جهان اسلام پرداخت.

 اکسابی، رئیس استاندارد عربستان سعودی که ریاست هیئت مدیره اسمیک را نیز برعهده دارد، ضمن تمجید از توان علمی و پژوهشی سازمان، از حضور  و مشارکت سازنده و فعال نمایندگان سازمان در جلسات به ویژه در نشست اخیر که در ریاض برگزار شد تقدیر نمود.

رییس استاندارد عربستان سعودی، خواستار تبادل تجربیات سازمان ملی استاندارد در برگزاری جایزه ملی کیفیت مدل جهان اسلام شد.