اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

چهارشنبه1401/11/5

08:45:5

522

اطلاعیه فرآورده های تحت پوشش استاندارد اجباری برای تولیدات داخلی و صادرات و واردات + آخرین تغییرات استانداردهای تشویقی

در اجرای مفاد تبصره یک مادّه 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد  فهرست آخرین فرآورده های تحت پوشش استاندارد اجباری برای تولیدات داخلی و صادرات و واردات که در کمیته ملی مربوطه مورد تصویب قرار گرفته ، به انضمام اخرین تغییرات استاندارد های تشویقی به شرح ذیل جهت  اطلاع عموم آگهی میگردد.
ردیف عنوان استاندارد شماره استاندارد نوع اجرای استاندارد موضوع استاندارد تاریخ اجرا
1 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای تخلیه فاضلاب و پساب (در دمای پایین و بالا)داخل ساختمان پلی‌پروپیلن (PP)- قسمت 1: ویژگی‌های لوله‌ها، اتصالات و سامانه 1-13822 تشویقی تجدید نظر اول سه ماه پس ازانتشار آگهی
2 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی بدون فشار سامانه‌های لوله‌گذاری پی‌وی‌سی صلب (PVC-U)، پلی‌پروپیلن (PP) و پلی‌اتیلن (PE) با دیواره ساختمند- قسمت 2: لوله‌ها و اتصالات با سطح بیرونی صاف، نوع A 2-9116 اجباری تجدید نظر دوم سه ماه پس ازانتشار آگهی
3 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی بدون فشار سامانه‌های لوله‌گذاری پی‌وی‌سی صلب (PVC-U)، پلی‌پروپیلن (PP) و پلی‌اتیلن (PE) با دیواره ساختمند-قسمت 3: لوله‌ها و اتصالات با سطح بیرونی غیر صاف، نوع B 3-9116 اجباری تجدید نظر دوم سه ماه پس ازانتشار آگهی
4 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای تخلیه فاضلاب و پساب (در دمای پایین و بالا) داخل ساختمان پی‌وی‌سی صلب (PVC-U)- قسمت 1: ویژگی‌های لوله‌ها، اتصالات و سامانه 1-9119 اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس ازانتشار آگهی
5 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی مدفون برای فاضلاب و زهکشی بدون فشار- پی‌وی‌سی صلب (PVC-U)- قسمت 1: ویژگی‌های لوله‌ها، اتصالات و سامانه 1-9118 اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس ازانتشار آگهی
6 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای آب‌رسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار پلی‌اتیلن (PE)- قسمت 2: لوله‌ها 2-14427 اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس ازانتشار آگهی
7 سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای آب‌رسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی‌اتیلن (PE) قسمت 3: اتصالات 3-14427 تشویقی تجدید نظر اول سه ماه پس ازانتشار آگهی
8 تایرها - تیوب تایرهای بادی برای وسایل نقلیه ویژگی ها و روش های آزمون 2416 اجباری تجدید نظر دوم سه ماه پس ازانتشار آگهی

در کلیه موارد مذکور تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ملاک عمل خواهد بود.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.inso.gov.ir  و یا در در تهران به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان ها به ادارات کل استاندارد استان مراجعه نمایند.
دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی