اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

چهارشنبه1401/11/5

08:36:5

234

اطلاعیه فرآورده های تحت پوشش استاندارد اجباری برای تولیدات داخلی و صادرات و واردات + آخرین تغییرات استانداردهای تشویقی

در اجرای مفاد تبصره یک مادّه 14 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد فهرست آخرین فرآورده های تحت پوشش استاندارد اجباری برای تولیدات داخلی و صادرات و واردات که در کمیته های ملی مربوطه مورد تصویب قرار گرفته ، به انضمام آخرین تغییرات استاندارد های تشویقی به شرح ذیل جهت  اطلاع عموم آگهی می گردد.
ردیف عنوان استاندارد شماره استاندارد نوع اجرای استاندارد موضوع استاندارد تاریخ اجرا
1 روغن کاملینا پالایش شده - ویژگی ها و روش های آزمون 3901 اجباری اجرای اولیه چاپ اول سه ماه پس از انتشار اگهی
2 پوره سیب ویژگی ها و روش های آزمون 5210 اجباری تجدیدنظر دوم سه ماه پس از انتشار اگهی
3 عناب خشک ویژگی ها و روش های آزمون 3750 تشویقی تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار اگهی
4 ژلاتين مورد مصرف در صنايع غذايي- ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون 3474 اجباری اصلاحیه اول 1401 بلافاصله پس از انتشار آگهی
5 کنسرو ماهیان خاویاری- ویژگیها و روشهای آزمون 6810 اجباری تجدیدنظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
6 انجیر خشک- ویژگی‌ ها و روش ‌های آزمون 226 تشویقی تجدیدنظر سوم سه ماه پس از انتشار آگهی
7 شوید خشک - ویژگی‌ ها و روش‌ های آزمون 6600 تشویقی تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
8 گز با گزانگبین- ویژگی ‌ها و روش‌ های آزمون 3024 تشویقی تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
9 برنج -ویژگیها و روشهای آزمون 127 اجباری جهت واردات اصلاحیه دوم 1401 مطابق سامانه
10 خوراک دام، طیور و آبزیان- سبوس گندم- ویژگی ‌ها و روش ‌های آزمون 2342 اجباری اصلاحیه اول 1401 سه ماه پس از انتشار آگهی
11 کنسرو مرغ - ویژگی ها و روش‌های آزمون 8530 اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
12 موز خشک ‌شده- ویژگی ‌ها و روش ‌های آزمون 11079 تشویقی تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
13 پنیر سیاهمزگی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون 23128 اجباری اجرای اولیه چاپ اول سه ماه پس از انتشار آگهی
14 خوراک دام- کنجاله گلوتن ذرت-ویژگی ‌ها و روش‌ های آزمون 6634 اجباری اصلاحیه اول 1401 بلافاصله پس از انتشار آگهی
15 شیر و فراورده‌های آن - دسر نوشیدنی لبنی ویژگی‌ها و روش‌های آزمون 19697 اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
16 خوراک دام-کنجاله تخم پنبه -ویژگیها و روشهای آزمون 278 اجباری تجدید نظر سوم سه ماه پس از انتشار آگهی
17 گندم جوانه‌ زده ویژگی ‌ها و روش های آزمون 11244 اجباری تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
18 شربت لیمو- ویژگی ‌ها و روش های آزمون 2736 تشویقی اصلاحیه اول سه ماه پس از انتشار آگهی
19 پن‌ کیک ویژگی ‌ها و روش ‌های آزمون 14728 تشویقی تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
20 ترشی چغندر لبوییویژگی‌ ها و روش ‌های آزمون 4657 تشویقی تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
21 فرآورده‌ هاي پروتئين سويا - ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون 3332 تشویقی تجدید نظر اول سه ماه پس از انتشار آگهی
22 برنج - ویژگی ها و روش های آزمون 127 تشویقی اصلاحیه دوم 1401 بلافاصله پس از انتشار
23 شیر و فرآورده های آن- قره‌ قروت-ویژگی‌ ها و روش‌های آزمون 13299 تشویقی تجدید نظر اول بلافاصله پس از انتشار
24 حلوای سیاه (قره ‌حالوا)ویژگی ‌ها و روش ‌های آزمون 16884 تشویقی تجدید نظر اول بلافاصله پس از انتشار
25 روغن‌ فرار (اسانس) پرتقال (Citrus sinensis L.)-ویژگی‌ها و روش‌‌های آزمون 16320 تشویقی تجدید نظر اول بلافاصله پس از انتشار

در کلیه موارد مذکور تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ملاک عمل خواهد بود.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی www.inso.gov.ir  و یا در در تهران به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان ها به ادارات کل استاندارد استان مراجعه نمایند.
دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی