اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

دوشنبه1401/8/16

08:56:1

1027

رفع تعلیق 9 استاندارد خودرو

بر مبنای مصوبات یکصد و پانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد تمام تولید کنندگان خودرو سه ماه پس از انتشار این آگهی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مشروحه ذیل اقدام لازم بعمل آورند.
 
رديف موضوع استاندارد ملي ايران توضیحات
1 سيستم ترمزگيري وسائط نقليه موتوري و تریلرها ایران- یو ان ای سی آر 13 رفع تعلیق از الزام سیستم کنترل پایداری
سيستم ترمزگيري خودروهای سواری (سبک) ایران- یو ان ای سی آر اچ 13
2 نصب وسائل روشنايي و علامت دهنده هاي نوري (تجدید نظر دوم) 6479 رفع تعلیق از الزام سیستم اتولایت
3 چراغهای رانندگي در روز برای وسایل نقلیه موتوری 20457 رفع تعلیق از کل استاندارد
4 حفاظت از افراد پياده 14438 رفع تعلیق از کل استاندارد
5 نشانگر تعویض دنده 16443 رفع تعلیق از کل استاندارد
6 سیستم ترمز اضطراری پیشرفته ایران ای یو 347 رفع تعلیق از کل استاندارد
7 سیستم هشدار انحراف از مسیر 17479 رفع تعلیق از کل استاندارد
8 حفاظت از سرنشينان كابين وسيله نقليه تجاري 7034 رفع تعلیق از کل استاندارد
9 تایر زاپاس برای استفاده موقت، تایرها/
سیستم حرکت بر روی سطح صاف
و سیستم کنترل فشار باد تایر
UNECE Regulation No 64 رفع تعلیق از الزام کنترل فشار باد تایر

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به تارنمای رسمی سازمان ملی استاندارد به نشانی: www.inso.gov.ir و یا در تهران  به سازمان ملی استاندارد ایران مستقر در میدان ونک؛ و در استان ها به ادارات کل استاندارد  استان مراجعه نمایند.