social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

يكشنبه1403/2/23

15:00:1

952

فراخوان واگذاری آزمون در اداره کل استاندارد البرز در سال 1403

فراخوان واگذاری آزمون سیستم‌های اندازه‌گیری سوخت گازی فشرده برای وسایل نقلیه

اداره کل استاندارد استان البرز در نظر دارد امور مربوط به سنجش و آزمون سیستم‌های اندازه گیری سوخت گازی فشرده برای وسایل نقلیه (نازل‌های سوخت CNG) در محدوده استان البرز را مطابق قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد ایران و بر اساس استانداردهای ملی ایران به آزمایشگاه‌های همکار دارای گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از سازمان ملی استاندارد واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1403/02/27 نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم به اداره کل استاندارد، اقدام نمایند.
1- شرح خدمت
سنجش و آزمون سیستم های اندازه گیری سوخت گازی فشرده برای وسایل نقلیه (نازل‌های سوخت CNG) مطابق با قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد ایران و بر اساس استانداردهای مربوطه و ارائه به موقع گزارشات و ثبت در سامانه اندازه شناسی قانونی سازمان ملی استاندارد ایران
2- شرایط عمومی
علاوه بر رعایت قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد و استانداردهای ملی ایران، رعایت موارد ذیل تاکید می‌گردد:
- آزمایشگاه‌های مربوطه در زمینه سنجش و آزمون سیستم‌های اندازه گیری سوخت گازی فشرده برای وسایل نقلیه (نازل‌های سوخت CNG) براساس استاندارد ملی ایران به شماره 18472 و استانداردهای مربوطه در دامنه کاربرد ذیربط، در کشور/ استان البرز، باید دارای گواهینامه تائید صلاحیت معتبر آزمایشگاه همکار باشند.
3- مدارک و مستندات لازم 
- ارائه گواهینامه تائید صلاحیت معتبر آزمایشگاه در کشور / استان البرز در دامنه کاربرد ذیربط
- ارائه مدارک و مستندات مربوط به استقرار آزمایشگاه در استان البرز و همچنین مدارک مربوط به داشتن تجهیزات اضافی، به ازای فعالیت در این استان و در دامنه کاربرد ذیربط (در صورت دارا بودن).

همچنین، اداره کل استاندارد استان البرز براساس بررسی و تصمیم گیری مربوطه، در پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از پیشنهادات جهت انعقاد تفاهم‌نامه ذیربط مطابق با قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد ایران مختار می‌باشد. همچنین نحوه تفکیک و تقسیم بندی محدوده جغرافیائی استان برای واگذاری امور مورد تصدی به عهده این اداره کل می‌باشد.
نسخه قابل چاپ