اخبار سازمان

بيشتر

چهارشنبه1401/11/5

15:47:1

111

استاندارد ملی مشخصه های انطباق، عملکرد و امنیت در مسیریاب ها تدوین شد

استاندارد ملی با عنوان « فناوری اطلاعات - مشخصه های انطباق، عملکرد و امنیت در مسیریاب ها » در اجلاسیه 713 کمیته ملی فناوری اطلاعات با بهره گیری از دانش متخصصان سازمان فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی، شورای عالی امنیت مجازی، سازمان ملی استاندارد ایران و سایر متخصصان و صاحب نظران کشور تدوین و به تصویب رسید.
به گزارش دفتر تدوین استانداردهای ملی، هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های عملکردی و امنیت مسیریاب های لبه، توزیع، هسته، مصارف خانگی و مصارف صنعتی است.
نسخه نهایی این استاندارد به زودی در درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی standard.inso.gov.ir برای  بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار می گیرد.

 
نسخه قابل چاپ