social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

سه‌شنبه1402/3/16

15:31:0

1419

19خرداد 1402 ؛ روز جهانی تایید صلاحیت گرامی باد

تایید صلاحیت؛ اعتبار بخشی و حمایت از آینده تجارت جهانی

نهم ژوئن، برابر با ۱۹ خرداد به عنوان روز جهانی تایید صلاحیت نامگذاری شده است.
مجمع بین‌المللی تایید صلاحیت IAF و اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاه ها و نهادهای بازرسی lLAC ، این روز را با عنوان " اعتباربخشی، حمایت از آینده تجارت جهانی " نامگذاری کرده اند.
حفظ و نگهداری اعتماد به زنجیره تامین، اطمینان پذیر بودن نوآوری و تکنولوژی جدید، رفع موانع فنی تجارت، ظهور مصرف کنندگان آگاه، حمایت از نیازهای نهادهای حاکمیتی، استفاده از تکنولوژی از راه دور به منظور بهبود نتایج ممیزی از جمله اهدافی است که در زمینه اعتبار بخشی مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفته است.
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان تنها مرجع رسمی، وظیفه اعتبار بخشی و تایید صلاحیت همه نهادهای ارزیابی انطباق را برعهده دارد.

برای دریافت فایل اصلی پوستر روز جهانی تایید صلاحت کلیک کنید.