آخرین اخبار

پنجشنبه1401/12/25

16:49:1

319

استاندارد ملی کاتالیست خودرو تدوین شد

تدوین استاندارد ملی "تأیید نوع کاتالیست سه‌راهه‌ی خودروی بنزین‌سوز، کاتالیست سه‌راهه‌ی خودروی گازسوز، کاتالیست اکسنده‌ی دیزل و کاتالیست اکسنده‌ی آمونیاک در موتور‌های احتراق دیزلی مجهز به کاتالیست" تصویب شد.

به گزارش دفتر تدوین استانداردهای ملی، پیش نویس استاندارد ملی «تأیید نوع کاتالیست سه‌راهه‌ی خودروی بنزین‌سوز، کاتالیست سه‌راهه‌ی خودروی گازسوز، کاتالیست اکسنده‌ی دیزل و کاتالیست اکسنده‌ی آمونیاک در موتور‌های احتراق دیزلی مجهز به کاتالیست» که به صورت پژوهش محور براساس دانش بومی، مطالعات و تحقیقات متخصصان کشور در راستای تحقق ماده 7 آیین نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک تهیه شده بود، در اجلاسیه 1050 کمیته ملی خودرو و نیرومحرکه با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران، واحدهای تولیدی، صاحب نظران و متخصصان کشور به تصویب رسید.
هدف از تدوین این استاندارد، ارزیابی و تأیید نوع کاتالیست های پس پالایش مورد استفاده در موتورهای احتراق داخلی به عنوان یک تجهیز مستقل است.
کاتالیست سه راهه به عنوان سیستم پس پالایش خودروهای بنزین سوز استوکیومتری (کاتالیست سه راهه ی بنزین سوز)، کاتالیست سه راهه به عنوان سیستم پس پالایش خودروهای گازسوز استوکیومتری (کاتالیست سه راهه ی گازسوز)، کاتالیست اکسنده ی دیزل به عنوان بخشی از سیستم پس پالایش موتورهای دیزل و کاتالیست اکسنده ی آمونیاک به عنوان بخشی از سیستم پس پالایش موتورهای دیزل مجهز به سیستم کاهنده اکسیدهای نیتروژن در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می گیرند.
نسخه این استاندارد ملی به زودی در درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی standard.inso.gov.ir برای  بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت.