آخرین اخبار

پنجشنبه1401/6/31

14:32:0

141

دورنمای استانداردسازی در دنیای دیجیتالی، مطابق با فناوریهای پیشرفته خواهد بود

استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در بازیافت مواد، تقویت اقتصاد چرخشی و تغییر بنیادین در فرایندهای تولید به عنوان پیش زمینه اقتصاد چرخشی مطرح است.

نشست تخصصی «دیجیتال در خدمت اقتصاد چرخشی» که در جریان مجمع عمومی ایزو در ابوظبی برگزار شد، روسای استاندارد کشورهای عضو سازمان بین المللی استاندارد را گردهم آورد تا موضوع هوش مصنوعی و تطابق آن را با استانداردسازی مورد بررسی قرار دهند. 

در این نشست با نگاهی به ۱۰ سال آینده و میزان ارتباط استانداردها با هوش مصنوعی، نقش استانداردها در ردیابی زباله با استفاده از دیتا و بلاک چین، مورد توجه قرار گرفت.

در این نشست مطرح شد؛ هوش مصنوعی در حقیقت نوعی شبیه سازی هوش انسانی است؛ هوش مصنوعی موضوعی بسیار گسترده است که یادگیری عمیقی برای تطابق استانداردسازی آینده است.

مسئولان استاندارد در دنیا بر این باورند، سازوکارها و فرایندهای آینده از طرف مجامع بین‌المللی باید بتوانند نگرانی ها را بر طرف کند.