دسترسی سریع

اطلاعیه و فراخوان بیشتر

واگذاری امور تصدی گری در سال 1401

اداره کل استاندارد استان اذربایجان غربی در نظر دارد امور تصدی گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرکات و بازارچه های استان آذربایجان غربی با شرایط و ضوابط مندرج در فایل پیوست را از طریق سامانه ستاد با شماره نیاز 1101003640000011 به شرکتهای دارای صلاحیت واگذار نماید.
علاقمندان جهت شرکت و ارائه پیشنهاد از تاریخ 1401/06/22 لغایت 1401/06/30 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس
setadiran.ir مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ