دسترسی سریع

ملی بیشتر

نشست شورای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران برگزار شد

در نشست مجازی شورای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC) اعضای هیات راهبری انتخاب شدند.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در این نشست علاوه بر ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و تورج سلماسی، محمود رضا عبهری، محمدرضا اشرفی، محمد ساتکین، آزیتا خضرایی، فرهاد کبیری و شعله شاهرودی، با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای جدید هیات راهبری برای دوره سه ساله انتخاب شدند. 
گفتنی است پيشبرد اهداف، برنامه¬ها و هدايت امور كميته ملي در چارچوب خط مشی¬های تعيين شده توسط شورا، برعهده هيأت راهبری خواهد بود که متشكل از هفت عضو انتخاب شده توسط شورا، مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین¬المللی سازمان ملی استاندارد و نیز رئیس و دبیر کمیته ملی برق و الکترونیک ایران است.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ