دسترسی سریع

انتقال دانش فني و ظرفیتهای استاندارد سازی، اندازه شناسی و حلال به ارمنستان‌

دکتر مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در دیدار با بابائیان، مدیر استاندارد ارمنستان با توجه به حسن همجواری و اشتراکات تاریخی با ارمنستان بر توسعه روابط دوجانبه و ارائه کمک‌های فنی به ارمنستان در حوزه های استانداردسازی، اندازه شناسی، استانداردسازی و صدور گواهی حلال در چارچوب امضاي تفاهم نامه همکاری تاکید کرد.
رئیس استاندارد ارمنستان نیز با استقبال از انتقال دانش فنی سازمان ملی استاندارد ایران به آن کشور، از رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برای بازدید از آزمایشگاه‌ها و دیگر ظرفیتهای استاندارد ارمنستان دعوت به عمل آورد.
بابائیان برای امضای تفاهم نامه در نزدیکترین زمان ممکن اعلام آمادگي کرد.

 
امتیاز دهی