دسترسی سریع

عید سعید قربان مبارک باد 

عید قربان، عید فدا کردن عزیز در آستان عزیزترین و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق مهربان ترین، مبارک باد!

 
امتیاز دهی