دسترسی سریع

اطلاعیه و فراخوان بیشتر

پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب وزهکشی ثقلی – پی وی سی صلب (PVC-U)- قسمت ۱- ویژگی های لوله ها، اتصالات و سامانه

استاندارد ملی ایران به شماره ۱- ۹۱۱۸

استاندارد ملی ایران به شماره 1- 9118 تحت عنوان پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب وزهکشی ثقلی – پی وی سی صلب (PVC-U)- قسمت 1- ویژگی های لوله ها، اتصالات و سامانه برمبنای مصوبات هفتاد و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1363/4/30 مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. در یک هزار و چهارصد و شصت و چهارمین اجلاس کمیته ملی استانداردشیمیایی و پلیمر، جایگزین استاندارد ملی ایران به شماره 9118 تحت عنوان پلاستیک ها– لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار- ویژگی ها شده است. مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.

تصویر روزنامه ایران مورخ 99/8/7

تصویر روزنامه کائنات مورخ 99/8/7

همچنین برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ