دسترسی سریع

آرشیو صداآرشیو صدا

مصاحبه رادیویی دکتر مهدی انگورج، سرپرست دفتر نظارت بر اجرای‌ استاندارد صنایع فلزی در برنامه پارک شهر رادیو تهران-ساعت 8:05 شنبه 7 خرداد ماه 1401

مصاحبه رادیویی دکتر مهدی انگورج، سرپرست دفتر نظارت بر اجرای‌ استاندارد صنایع فلزی در برنامه پارک شهر رادیو تهران-ساعت 8:05 شنبه 7 خرداد ماه 1401
1401/3/18 چهارشنبه
 
امتیاز دهی