دسترسی سریع

گزارش تصویریگزارش تصویری آرشیو

نشست معاونت ارزیابی کیفیت سازمان با دکتر حسن بختیاری، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی سه شنبه 29 شهریورماه 1401

نشست معاونت ارزیابی کیفیت سازمان با دکتر حسن بختیاری، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی سه شنبه 29 شهریورماه 1401
1401/6/29 سه‌شنبه
 
امتیاز دهی