آرشیو فیلم

بيشتر

سه‌شنبه1401/4/28

17:44:5

436

در حضور روسای جمهور ایران و ترکیه؛ رییس سازمان ملی استاندارد ایران و وزیر صنعت و فناوری ترکیه سند همکاری امضا کردند