رویدادهای مهم

بيشتر

پنجشنبه1401/6/31

19:29:0

106

توافق ایران و آذربایجان در تاسیس و تجهیز آزمایشگاه حلال

دکتر مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در دیدار با الهام بایرام اف، رئیس استاندارد آذربایجان آخرین وضعیت همکاری های میان دو کشور را بررسی و ارزیابی کردند. 

در این دیدار گسترش همکاری های متقابل، هدف گذاری افق همکاریهای آینده در قالب تاسیس گروه های پژوهشی مشترک در دو کشور، تعمیق روابط و همکاریهای فنی در حوزه های ارزیابی انطباق، صدور گواهی و نشان حلال، استانداردسازی، تایید صلاحیت و اتخاذ اقدامات عملی در خصوص موسسه منطقه ای اکو -ریسکام را مورد تاکید قرار دادند.

بنا به درخواست طرف آذری ، سازمان ملی استاندارد ایران ایجاد آزمایشگاه‌های مشترک در حوزه های حلال در آن کشور را مورد مطالعه قرار داده و در قالب توافقنامه های آتی نسبت به تجهیز و راه اندازی آزمایشگاهها در باکو اقدام خواهد کرد.