اخبار استان ها

آزمون بیش از  2087  نمونه در آزمایشگاه های استاندارد مازندران در هشت ماهه امسال

آزمون بیش از 2087 نمونه در آزمایشگاه های استاندارد مازندران در هشت ماهه امسال

رییس اداره امور آزمایشگاه های استاندارد مازندران در خبری گفت: در هشت ماهه امسال بیش از 2087 مورد نمونه در آزمایشگاه های این اداره کل و آزمایشگاه های همکار مورد آزمون قرار گرفته است.

سه‌شنبه15آذر1401

رییس اداره امور آزمایشگاه های استاندارد مازندران در خبری گفت: در هشت ماهه امسال بیش از 2087 مورد نمونه در آزمایشگاه های این اداره کل و آزمایشگاه های همکار مورد آزمون قرار گرفته است.

هنگام خرید لوازم خانگی به برچسب های انرژی توجه کنید

هنگام خرید لوازم خانگی به برچسب های انرژی توجه کنید

مدیر کل استاندارد مازندران گفت: مردم در هنگام خرید لوازم خانگی به برچسب های انرژی توجه ویژه داشته باشند.

سه‌شنبه15آذر1401

مدیر کل استاندارد مازندران گفت: مردم در هنگام خرید لوازم خانگی به برچسب های انرژی توجه ویژه داشته باشند.

12345678910...>>>