دسترسی سریع

استانی بیشتر

سامانه‌ی انرژی‌بر برای دوره‌ی ارزیابی سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد

ژیلا یزدانی، مدیرکل استاندارد کردستان گفت: با توجه به راه‌اندازی سامانه انرژی، مدیریت کلیه درخواست‌های واحدهای تولیدی مشمول مقررات اجرای اجباری استانداردهای معیار مصرف انرژی در فرآیندها و سامانه‌های انرژی‌بر از طریق سامانه مذکور انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، یزدانی عنوان کرد: در دوره‌ی بازرسی سال 1400 کلیه درخواست بازرسی فنی انرژی مطابق اطلاعات واحدهای تولیدی مندرج در سامانه isom.isiri.gov.ir/energy ایجاد و شرکت‌های بازرسی انرژی تعیین شده‌اند، این اطلاعات در بخش درخواستها-درخواستهای ارسال شده به شرکت بازرسی انرژی (شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده) جهت انجام امور بازرسی فنی انرژی در دوره ارزیابی سال 1400 مطابق استاندارد ملی مربوط قابل رویت است.
مدیرکل استاندارد کردستان با اشاره به اینکه نحوه پرداخت حق الزحمه بازرسی توسط واحد تولیدی و طبق تعرفه مندرج در سایت سازمان است، افزود: مطابق با آئین نامه اجرائی ماده 26  قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است گزارش بازرسی فنی انرژی در سال مورد ارزیابی را به سه وزیر نفت، نیرو و صمت منعکس نماید.
وی با بیان اینکه شرکت بازرسی انرژی قبل از بازرسی از واحد تولیدی باید با این اداره‌کل هماهنگی‌های لازم را انجام داده و واحد تولیدی مشمول نیز باید از طریق سامانه مذکور ثبت ‌نام کند، یادآور شد: شرکت بازرسی انرژی معرفی شده مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه 1401 نتایج بازرسی را از طریق ثبت در سامانه ارسال و حضور خود در واحد تولیدی را با شواهدی از جمله تنظیم صورتجلسه همراه با مستندات، عقد قرارداد و گزارش‌های بازرسی فنی انرژی به سازمان ارسال کند.
یزدانی خاطر نشان کرد: در صورتی که واحدهای معرفی شده غیرفعال، تعطیل یا غیرمشمول باشند،  شرکت بازرسی انرژی موظف است ضمن اطلاع رسانی از طریق سامانه به دفتر انرژی و محیط زیست سازمان از فرایند بازرسی فنی انرژی خودداری کند و در صورت بازرسی فنی انرژی واحد تولیدی با شرایط فوق و ارائه گزارش خلاف واقع عواقب آن بر عهده شرکت بازرسی فنی انرژی می‌باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ