جمعه 4 فروردین 1402   15:39:06
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


فايل ها
نمودار روش اول 1393/2/10 چهارشنبه نمودار روش اول.pdf
69.186 KB
نمودار روش دوم 1393/2/10 چهارشنبه نمودار روش دوم.pdf
50.367 KB
نمودار روش سوم 1393/2/10 چهارشنبه نمودار روش سوم.pdf
60.068 KB
نمودار روش چهارم 1393/2/10 چهارشنبه نمودار روش چهارم.pdf
65.84 KB
نمودار روش پنجم 1393/2/10 چهارشنبه نمودار روش پنجم.pdf
62.517 KB