دفتر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی

نام و نام خانوادگی: علی اصغر شهبازی
سمت: سرپرست دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
آدرس محل کار: تهران – میدان ونک – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 88889801 (021)
سابقه کاری :
ایمیل :
میزان تحصیلات: