دفتر تدوین استانداردهای ملی

 
نام و نام خانوادگی: آزیتا خضرایی
سمت: مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی
آدرس محل کار: تهران – میدان ونک – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 88797789 (021)
سابقه کاری :

مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی ( 1391 تا کنون)

معاون دفتر تدوین استانداردهای ملی ( 1389 تا 1391)

رییس پژوهشکده برق ، مکانیک و ساختمان (1387 تا 1389)

مدیر گروه پژوهشی برق و الکترونیک (1385 تا 1387)

معاون اداره کل برق و الکترونیک ( 1380 تا 1385)

کارشناس مسئول اداره کل برق و الکترونیک ( 1377 تا 1380 )

کارشناس اداره کل برق و الکترونیک ( 1372 تا 1377 )

ایمیل : a.khazraee@inso.gov.ir
میزان تحصیلات:

کارشناسی مهندسی برق 

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای ( پرتوپزشکی )