social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

معاونت توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلسنام و نام خانوادگی: داود روشنی
سمت: معاونت توسعه منابع انسانی، امور حقوقي و مجلس
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد- سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32803861 (026)
 
سابقه کاری :
 
ایمیل :
 
میزان تحصیلات: