دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

 
نام و نام خانوادگی: مصطفی آجرلو
سمت: مدیرکل دفتر تخصصی روابط عمومی و اطلاع رسانی
آدرس محل کار: کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32818989(026)
سابقه کاری :

مشاور معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور؛ مشاور مدیر شبکه قرآن و معارف سیما؛ قائم مقام خبرگزاری ایکنا؛ و سابقه سردبیری در رسانه های مختلف و برگزاری نشست های متعدد علمی - تخصصی

ایمیل : mostafaajorlo@gmail.com
میزان تحصیلات:

دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات