رئیس سازمان

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی اسلام پناه
سمت: رییس سازمان ملی استاندارد ایران
آدرس محل کار: تهران – ضلع جنوب غربی میدان ونک – سازمان ملی استاندارد
کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 4-88879473 (021)
6-32803875 (026)
ایمیل : eslampanah@isiri.gov.ir
میزان تحصیلات: دکتری/ پسادکتری مدیریت