معاونت تدوین و ترویج استاندارد

نام و نام خانوادگی: پرویز درویش
سمت: معاون تدوين و ترويج استاندارد
آدرس محل کار: تهران – میدان ونک – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 88654056 (021)
سابقه کاری :

معاون تدوین و ترویج استاندارد (1400- امروز)

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمت (1394-1400)

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان تهران (1392-1394)

معاون اداره کل استاندارد استان تهران (1386-1387)

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان تهران (1381-1386)

کارشناس استاندارد (1379-1381)

ایمیل : darvish@inso.gov.ir
میزان تحصیلات:

کارشناسی مهندسی شیمی (طراحی فرایند)

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)

دکترای مدیریت اجرایی