دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی

نام و نام خانوادگی: فرحناز قلاسی
سمت: مدیرکل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
آدرس محل کار: تهران – میدان ونک – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 88654060 (021)
سابقه کاری :

 مدیر کل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی (1397- امروز)

معاون استانداردسازی اداره کل استاندارد خراسان رضوری دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمت (1393-1396)

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی (1387-1393)

ایمیل : fghollasi@inso.gov.ir
میزان تحصیلات:

کارشناسی علوم تغذیه (ایران- تهران- دانشگاه شهید بهشتی)

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه  (ایران- تهران- دانشگاه تهران)

دکترای بهداشت و ایمنی مواد غذایی (ایران- مشهد- دانشگاه فردوسی)