دفتر مرکزی حراست

 
نام و نام خانوادگی: جلیل نعمتی
سمت: مدیرکل حراست مرکزی سازمان
آدرس محل کار: تهران – ضلع جنوب غربی میدان ونک – سازمان ملی استاندارد
کرج- میدان استاندارد – سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار: 32801096-32803865 (026)
ونك: 88654062
سابقه کاری :
ایمیل :
میزان تحصیلات: