آخرین اخبار

  • اخبار

  • ببینید و بشنوید

  • رویدادهای مهم

ریاست سازمان

بيشتر

اخبار سازمان

بيشتر

اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

اخبار استان ها

بيشتر

گزارش تصویری

بيشتر

آرشیو فیلم

بيشتر

آرشیو صدا

بيشتر

خدمات ما برای مخاطبان

خدمات سازمان بر اساس حوزه فعالیت

تایید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی

تدوین و ترویج (تدوین استاندارد ملی، مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی . آموزش و ترویج )

ارزیابی انطباق خدمات، کالاهای داخلی، صادراتی و وارداتی

اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها (نظارت بر عملکرد اوزان سنگین، سبک، جایگاه سوخت مایع و گاز طبیعی)