جمعه 4 خرداد 1403   04:43:48
نظر سنجی
گروه هماهنگي استانداردهاي بين المللي IEC
1398/3/21 سه‌شنبه
گروه هماهنگی استاندارد های بین المللی IEC
درخواست عضویت ایران در کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) در سال 2000 میلادی توسط سازمان ملی استاندارد ایران (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وقت) مطرح گردید و جمهوری اسلامی ایران با موافقت 20 کشور عضو IEC به عنوان عضو کامل ((Full member این کمیسیون پذیرفته شد. 
هدف اصلی عضویت ایران در IEC، تامین منافع کشور از طریق مشارکت در سیاست گذاری ها و فعالیت های این کمیسیون مانند تدوین استانداردهای بین المللی IEC و فعالیت های ارزیابی انطباق می باشد.
گروه هماهنگی بین المللی IEC، در دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، ایجاد بستر لازم در زمینه جلب مشارکت کشوری در موارد ذیل را پیگیری می کند:
  • تاسیس کمیته های متناظر با کمیته های فنی IEC که بر حسب ضرورت و پتانسیل های موجود در کشور انجام می شود.
  • پاسخ دهی و ارائه نظر موثر و به موقع به مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی با مشارکت کمیته های فنی
  • توسعه همكاری با سازمان IEC از طریق پذیرش وظایف دبیرخانه ای كمیته های فنی / فرعی بین المللی این سازمان
  • پذیرش مسئولیت رهبری پروژه های استاندارد های بین المللی 
  • پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی به رهبری ایران با همکاری کمیته های فنی متناظر
  • حضور موثر در نشست های بین المللی سازمان IEC در سطح سیاست گذاری و فنی
 در حال حاضر و در راستای مشارکت موثر جمهوری اسلامی ایران در تدوین استانداردهای بین المللی IEC،  متناوبا کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی IEC تاسیس می شوند.
مطالب مرتبط:
آشنایی با سازمان IEC
نحوه تدوین استاندارد های بین المللی IEC
روش تاسیس کمیته فنی متناظر
وظایف مسئولین و اعضاء کمیته های فنی متناظر
لیست کمیته های فنی متناظر INEC
لیست کمیته های فنی و فرعی IEC
عضویت در کمیته های فنی متناظر INEC

 
نظامنامه و آئین نامه های INEC
 
1- نظامنامه کمیته ملی برق و الکترونیک (INEC)

2- آئین نامه برگزاری جلسات، نظرخواهی ها و رای گیری های مکاتبه ای شورای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC)

3- آئین نامه انتخاب اعضای شورای کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC)

4- آئین نامه عضویت در کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC)

 
فرمهای مرتبط:
فرم درخواست عضويت حقیقی در کمیته ملي برق و الکترونیک ایران
فرم درخواست عضويت حقوقی در کمیته ملي برق و الکترونیک ایران
فرم پیشنهاد تاسیس کمیته فنی/ فرعی INEC
فرم پیشنهاد تاسیس کمیته فنی/ فرعی بین المللی IEC
فرم پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی IEC