شنبه 8 بهمن 1401   23:04:43
1392/1/7 چهارشنبه
Iranian National Standards Organization
اخبار سازمانبيشتر
استاندارد ملی مقررات ایمنی آسانسور تجدیدنظر شد استاندارد ملی 1-6303 با عنوان مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسور-قسمت 1: آسانسورهای برقی مورد تجدید نظر اول قرار گرفت .

 به گزارش دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی : تجدید نظر این استاندارد ملی بر مبنای آخرین استانداردهای روز دنیا انجام شده است و نسبت به نسخه قبل الزامات ایمنی بیشتری را برای استفاده کنندگان ، بازرسان و کارکنان تعمیر و نگهداری و اشخاص خارج از آسانسور در بر می گیرد. 

براساس این گزارش : از مهمترین تغییرات جدید در این استاندارد ملی که با همکاری  متخصصان صنعت آسانسور لحاظ شده است الزام درایو کنترل سرعت با فرکانس (VVVF) برای همه آسانسورهای برقی  و سیستم نجات اضطراری خودکار برای آسانسورهای برقی دارای موتور بدون گیربکس می باشد.

گفتنی است : این استاندارد که از اواسط سال 1394 اجرایی خواهد شد در همین پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.isiri.org  برای بهره برداری کاربران منتشر شده است .