چهارشنبه 30 خرداد 1403   04:54:00
متون عمومي
1394/7/20 دوشنبه
با توجه به انتقال اطلاعات واحدهای تولیدی و مراکز عرضه انگ فلزات گرانبها به سامانه نظارت براجرای استاندارد و عملیاتی شدن فرآیندهای مرتبط با آنها در سامانه نظارت ، خواهشمند است در صورت عدم داشتن نام کاربری و رمز عبور در سامانه نظارت ، به مدیر سامانه نظارت در اداره کل استان خود مراجعه نموده و از تاریخ 20/7/1394 کلیه اطلاعات و فرآیندهای مرتبط با واحدهای مذکور را در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد وارد نمایید.جهت اطلاعات و راهنمایی بیشتر می توانید با دفتر نظارت براجرای استاندارد صنایع فلزی (کارشنایان مرتبط در صنعت انگ فلزات گرانبها) در ستاد سازمان ملی استاندارد تماس حاصل فرمایید. ضمنا آدرس سامانه نظارت بر اجرای استاندارد isom.isiri.org.irمی باشد.