آرشیو صدا

بيشتر

شنبه1401/5/22

15:32:2

195

مصاحبه رادیویی دکتر انگورج مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان در برنامه سعادت آباد رادیو تهران در مورد آخرین وضعیت خودروهای سمند و تیبا/ شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱