آرشیو صدا

بيشتر

چهارشنبه1400/7/21

09:04:0

859

مصاحبه رادیویی پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران

در چهارمین روز از هفته استاندارد ◀️ مصاحبه رادیویی پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران 📻 در برنامه جوان آپ رادیو جوان